Pozitif Ayrımcılık Politikamız

Bilgileriniz bizimle güvende...

Pozitif Ayrımcılık Politikamız İçeriği

Bilginet Akademi olarak, verilen hizmetlerin odak noktasında kalite olduğunu ve buna bağlı olarak faaliyetlerin gerçekleşmesinde yetkin ve işine bağlı uzmanlarla çalıştığını taahhüt ederiz. Bağımsızlık tarafsızlık ve gizlilik verdiğimiz hizmetlerin tüm süreçlerinde dikkate alınmaktadır. Bilginet Akademi eğitim talep eden mevcut ve potansiyel tüm kursiyerlere eşit uzaklıkta kalarak hepsine aynı şekilde davranır ve Başvuru, eğitim ve sınav süreçleri başta olmak üzere aynı süreçleri uygular.
İlişkide bulunulan tüm taraflara sunulan hizmetlerde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verilir; taraflar hak ve yükümlülükleri konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilir.
Kişilerin şahsi menfaatiyle Şirket menfaatinin arasındaki olumsuz ilişki, çıkar çatışması durumudur. Tüm çalışanlarımız, faaliyet ve tasarruflarında şahsi menfaatleri yerine şirketin menfaati için en iyi sonucu verecek kararlara yönelirler.
Çalışanlar, yetki ve nüfuzlarını aile fertleri veya yakınlarının menfaati ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara farklı menfaatler elde etmesi yönünde kullanamazlar.
Yönetim Kurulu Başkanına raporlama yapan tüm yönetim ve çalışan kadrosu Bilginet Akademi’ nin politika ve değerlerinin her seviyede karşılanması ve hatasız hizmetlerle müşteri beklentilerinin karşılanması için gerekli yetki ve sorumluluklara sahiptir.
Kalite, Tarafsızlık, Bağımsızlık, Gizlilik ve diğer tüm değerlerin bir parçası olan bu politika Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından onaylanmıştır.


Bilginet Akademi Whatsapp Destek Hattı